Slide Darek Kazimierski

Pomagam firmom efektywnie się rozwijać i skutecznie wdrażać pomysły.

Darek Kazimierski

Skuteczny i godny zaufania realizator zmian.

*O MNIE

Kim jestem

Jestem ekspertem pomagającym firmom skutecznie realizować ich strategie. Wiarygodnym i rzetelnym praktykiem wdrażania zmian oraz wspierania firm w rentownym wzroście. Poszukiwaczem źródeł problemów – przeszkód, których wyeliminowanie pozwala na osiągnięcie trwałego rezultatu.

Aktywnie słucham, zostawiając miejsce na wyciąganie własnych wniosków. Określam cele i motywuję do ich realizacji nie forsując swoich rozwiązań tylko wypracowując je wspólnie. Lubię dzielić się swoją wiedzą, nie uznaję jednak nauki przez słuchanie.

Wiem, że aby gdzieś dojść trzeba zacząć od pierwszego kroku, a zdobywanie najwyższych szczytów to gra zespołowa.

Darek Kazimierski | Doradztwo

*DOŚWIADCZENIE

W tym jestem dobry

Mam niemal 20-sto letnie doświadczenie i praktyczną wiedzę jak rozwijać i przekształcać firmy dzięki efektywnemu zarządzaniu projektami, portfelami projektów i zmianą organizacyjną.

Zawsze pracowałem na styku IT i biznesu. Dzięki temu doskonale rozumiem jakie wyzwania wiążą się ze współpracą tych dwóch obszarów i umiem na nie patrzeć oczami obu stron.

Pracuję z ludźmi, a nie tylko dla ludzi. Ważniejsze jest dla mnie zbudowanie skutecznego zespołu, który będzie efektywnie działał przez długi czas, niż realizacja doraźnych celów wynikających z potrzeby chwili, a nie strategicznego myślenia.

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie projektami

Zarządzanie portfelem projektów

Biura projektów

Budowanie zespołu

Szkolenia

*FIRMY

Pracuję dla liderów rynkowych

Swoje zawodowe kompetencje poszerzałem pracując przez kilkanaście lat dla liderów rynkowych. Zarządzałem projektami, nadzorowałem zmiany organizacyjne i byłem odpowiedzialny za portfele projektów strategicznych w polskich przedsiębiorstwach i międzynarodowych korporacjach.

Przez wiele lat odpowiadałem za efektywne przekuwanie źródeł inwestycji w strumienie przychodów.

Darek Kazimierski tu pracował

Telewizja Polska

Byłem analitykiem rynkowym. Wdrażałem projekty dla kilku jednostek organizacyjnych TVP. Łączyłem struktury. Budowałem metodykę projektową. Inicjowałem zmiany. Raportowałem do Zarządu. Szkoliłem członków zespołów projektowych.
Darek Kazimierski tu pracował

Polkomtel

Współtworzyłem metodykę zarządzania portfelem projektów. Opracowałem zasady zarządzania ryzykiem w projektach. Wspierałem zarządzanie portfelem projektów strategicznych. Przygotowywałem informacje na potrzeby Zarządu.
Darek Kazimierski tu pracował

Allianz Polska

Zbudowałem Centralne Biuro Projektów. Tworzyłem kulturę projektową. Wdrożyłem metodykę zarządzania projektami. Przez sześć lat zarządzałem portfelem projektów strategicznych raportując do Zarządu. Szkoliłem zespoły projektowe i kierowników projektów.
Darek Kazimierski tu pracował

DPD Group

Zarządzałem Biurem Projektów Strategicznych. Aktywnie wspierałem połączenie DPD Polska i Siódemki. Zarządzałem portfelem grupy w Polsce. Raportowałem do Zarządu. Intensywnie szkoliłem zespoły projektowe.

*REFERENCJE

Mówią o mnie

Michael Mueller | Doradztwo

Michael Mueller

Członek Zarządu – Aegon Polska
Pracowałem z Darkiem przez ponad 5 lat. Wprowadził w Allianz standardy zarządzania portfelem projektów. Przez cały czas naszej współpracy był odpowiedzialny za kontrolę i monitorowanie portfela projektów. Regularnie współpracował z dyrektorami i menadżerami oraz Zarządem. Jest wysoce ceniony przez współpracowników, głównych interesariuszy projektów oraz członków zarządu. Ci ostatni doceniają jego ustrukturyzowane podejście oraz umiejętność przekazywania istotnych informacji w zrozumiały i klarowny sposób.
Wojciech Krywult | Doradztwo

Wojciech Krywult

Dyrektor – Bank Pekao

Największym atutem Darka jest jego odwaga we wprowadzaniu zmian i kierowaniu nimi w połączeniu z dobrą oceną biznesową i szerokim spojrzeniem na organizację.

Zawsze podziwiałem jego umiejętność budowania relacji ze wszystkimi interesariuszami i przekonywania ludzi do zmian. Nie wspominam o jego głębokiej wiedzy fachowej na temat zarządzania portfelem projektów, zarządzania procesami i strategii biznesowej.

Eric Fay | Doradztwo

Eric Fay

Dyrektor – Franklin Templeton Investments

Gdy Darek dołączył do Allianz nie było tam biura projektów ani powszechnie stosowanych standardów zarządzania projektami. Stworzył i wprowadził standardy inicjowania projektów oraz ich raportowania. Zbudował dobrze działające PMO oraz przeszkolił ludzi ze standardów zarządzania projektami. Doskonały i lubiany trener oraz niekwestionowany ekspert zarządzania projektami.
Mariusz Mazur | Doradztwo

Mariusz Mazur

Kierownik Projektów i Programów – Bluesoft
Darek jest menadżerem o wysokich kompetencjach komunikacyjnych. Wyróżnia się umiejętnościami szybkiego i trwałego budowania relacji biznesowych oraz dbaniem o odpowiedni ich poziom ułatwiający współpracę. Miałem przyjemność współpracować z Darkiem ze strony dostawcy usług IT przez kilka miesięcy i mam nadzieję, że jeszcze to powtórzymy.
Karol Waszkowski | Doradztwo

Karol Waszkowski

Kierownik Inicjatyw Strategicznych – TUZ TUW

Darek jest człowiekiem, który nauczył mnie zawodu project menagera. Z perspektywy czasu doceniam ilość przekazanej mi wiedzy, spokój w stresowych sytuacjach i niezwykłą cierpliwość jako szef i mentor.
Barbara Bachalska | Doradztwo

Barbara Bachalska

Kierownik Projektów – DPD Polska
Darek, kierując zespołem kierowników projektów potrafił idealnie zbalansować kontrolę podwładnych z zapewnieniem autonomii w ich pracy. Zawsze do dyspozycji dla swoich ludzi oraz służący pomocą kolegom z pracy.
Wierzy, że to szczera rozmowa pomaga w rozwiązywaniu problemów.
Nie wierzy w problemy, tylko w wyzwania. 🙂
Piotr Szczerbiak | Doradztwo

Piotr Szczerbiak

PMO Manager – PGZ S.A.

Darek to talent otwartej, efektywnej i dodającej energii komunikacji. Niezależnie od temperamentu rozmówcy, jego talentów czy poziomu odpowiedzialności w organizacji świetnie mówi i świetnie słucha (Czy wiele jest takich osób, z którymi dobrze ‘się rozmawia’ informatykowi, prezesowi i agentowi sprzedaży?).
Jako lider zespołu potrafi podjąć trafną decyzję odnośnie delegowania zadań – swobodę decyzyjności, poziom kontroli dopasowuje do umiejętności i doświadczenia człowieka w zespole projektowym.
No i ma wielką przyjemność z dzielenia się swoją wiedzą. W rezultacie robi to z energią, elastycznie i ciekawie.
Maks Baranowski | Doradztwo

Maksymilian Baranowski

Starszy Kierownik Projektów – Sygnity S.A.

Darek jest osobą nastawioną na budowanie partnerstwa. Potrafi łączyć ten styl zarządzania z efektywnym egzekwowaniem ustaleń. Jest otwarty na argumenty innych. Współpraca z nim jest przyjemna nie tylko na poziomie relacji, ale także wyników.

Potrafi zbudować PMO od zera zgodnie z rynkowymi standardami PRINCE2 i PMI oraz wytycznymi firmy macierzystej.

*Usługi

W tym mogę pomóc

Od prawie dwudziestu lat zawodowo zajmuję się operacjonalizacją strategii przez projekty. Buduję struktury projektowe dostosowane do potrzeb organizacji. Wdrażam zasady zarządzania portfelem projektów by sprawniej realizować strategię firmy. Dostosowuję metodykę zarządzania projektami do potrzeb i możliwości firmy. Szkolę zespoły projektowe, kierowników projektów i głównych interesariuszy projektów. Pomagam znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania i wprowadzić je do praktyki firmy.
null

Jak szybko i skutecznie wdrażać strategię firmy?

null

Jak istotnie skrócić czas reakcji na potrzeby Klientów?

null

Jak skrócić czas przygotowania i wprowadzania zmian?

null

Jak wybierać do realizacji najlepsze pomysły i szybko je wdrażać?

null

Jak przestać marnotrawić wysiłek ludzki i zasoby finansowe?

null

Jak usprawnić komunikację pomiędzy ludźmi i zespołami?

null

Jak zarobić więcej pieniędzy dzięki sprawnej realizacji projektów?

null

Które projekty realizować, a które zatrzymać bądź zamknąć?

*PROCES

W taki sposób pracuję

Pracuję w usystematyzowany sposób w oparciu o sprawdzony, kilkuetapowy proces budowania i wdrożenia zmiany. Angażuję w przygotowanie i wdrożenie pracowników i decydentów firmy dla której pracuję. Powinni być autorami i właścicielami zmiany, którą wdrażają w swojej firmie, aby łatwiej ją ugruntować.
null

Definiowanie problemu

Uzyskanie informacji co jest problemem. Wyjaśnienie dlaczego to jest problem. Określenie w czym przeszkadza.
null

Ocena sytuacji

Określenie procesów, których dotyczy problem. Zebranie danych potrzebnych do znalezienia przyczyn problemów.
null

Źródła problemów

Analiza zebranych danych i informacji oraz procesów w celu określenia źródeł problemów.
null

Propozycja rozwiązania

Przygotowanie możliwych rozwiązań. Analiza rozwiązań i wybór optymalnego z perspektywy korzyści i kosztów.
null

Przygotowanie wdrożenia

Przygotowanie planów i alokacja zasobów koniecznych do przygotowania zmian. Zbudowanie procesu kontroli rezultatów.
null

Wdrożenie rozwiązania

Implementacja przygotowanego rozwiązania. Pomiar rezultatów. Wprowadzanie ewentualnych korekt.

*KONTAKT

Zmieńmy wspólnie Twój biznes!

Napisz

dk@darekkazimierski.pl

Zadzwoń

+ 48 501 723 329

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ